Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100-CT năm 1992 về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 100-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 28/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN UỶ BAN QUỐC GIA CHỐNG NẠN MÙ CHỮ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ quyết định số 173-HĐBT ngày 27 tháng 9 năm 1989 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ.
Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đồng chí Nguyễn Kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ để nghỉ hưu.

Điều 2. Cử đồng chí Lương Ngọc Toản, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đồng chí Nguyễn Kỳ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ và các đồng chí có tên ở các Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100-CT năm 1992 về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251