Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/1998/QĐ/TTg thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 06/1998/QĐ/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1998/QĐ/TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Điều 2. Hội đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

1- Chỉ đạo tổng kết công cuộc đổi mới về giáo dục và soạn thảo chiến lược giáo dục - đào tạo (bao gồm mục tiêu, kế hoạch dài hạn, các đề án lớn về giáo dục - đào tạo, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân...);

2- Thẩm định để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các chính sách quan trọng về phát triển giáo dục đào tạo;

3- Được ủy quyền quyết định những chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

4- Chỉ đạo việc xây dựng ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo để trình Quốc hội thông qua;

Điều 3. Thành phần Hội đồng quốc gia giáo dục gồm có :

1- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3- Trưởng ban khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4- Chủ nhiệm ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ủy viên;

5- Bộ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên;

6- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy viên;

7- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

8- Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, ủy viên;

9- Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên kiêm Tổng thư ký;

10- Sáu nhà khoa học, chuyên gia làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Đại học, dạy nghề có kinh nghiệm và khả năng đóng góp cho sự phát triển giáo dục - đào tạo, ủy viên.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng quốc gia giáo dục.

Điều 4. Hội đồng quốc gia giáo dục có văn phòng giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ; kinh phí hoạt động của Hội đồng do Văn phòng Chính phủ cấp.

Điều 5. Hội đồng quốc gia giáo dục hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/1998/QĐ/TTg thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336
DMCA.com Protection Status