Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phân viện Quy hoạch thủy sản phía Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 02/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 30/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THỦY SẢN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN VIỆN QUY HOẠCH THỦY SẢN PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phân viện Quy hoạch thủy sản phía Nam (sau đây gọi tắt là Phân viện) là đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động tại khu vực phía nam thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; có chức năng nghiên cứu, và xây dựng các quy hoạch phát triển thủy sản.

Phân viện có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch tiếng Anh: Southern Sub - Institute of Fisheries Planning, viết tắt là SIFIP.

Trụ sở của Phân viện đặt tại số 30 Hàm Nghi Quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phân viện có nhiệm vụ chính sau:

1. Xây dựng các quy hoạch phát triển thủy sản, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

2. Hướng dẫn các địa phương, tổ chức và đơn vị lập quy hoạch và thiết kế các dự án phát triển thủy sản.

3. Tham gia thẩm định, giám sát, tư vấn việc thực hiện các quy hoạch phát triển thủy sản của ngành và địa phương ở khu vực phía Nam.

4. Tham gia đào tạo và tập huấn cán bộ các địa phương làm công tác quy hoạch thủy sản.

5. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân Viện Quy hoạch Thủy sản phía Nam theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Phân viện Quy hoạch thủy sản phía Nam có 01 Phân viện trưởng và một số Phó phân viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Cơ cấu tổ chức Phân viện gồm:

1. Phòng Hành chính tổng hợp

2. Phòng Quy hoạch

3. Phòng Thiết kế và bản đồ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 182/TS-QĐ ngày 23 tháng 04 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch thủy sản phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phân viện Quy hoạch thủy sản phía Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215