Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01-NN-QĐ năm 1963 về việc tách Học viện nông lâm thành hai đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành.

Số hiệu: 01-NN-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp Người ký: Nguyễn Văn Lộc
Ngày ban hành: 04/02/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-NN-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH HỌC VIỆN NÔNG LÂM THÀNH HAI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 152-CP ngày 05 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp;
Căn cứ yêu cầu công tác;
Trong khi chờ đợi Nghị định chính thức của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách học viện nông lâm thành hai đơn vị trực thuộc Bộ:

- Trường Đại học nông nghiệp;

- Viện khoa học nông nghiệp.

Điều 2. - Trường Đại học nông nghiệp có một Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung và có các hiệu phó giúp việc.

- Viện khoa học nông nghiệp có một viện trưởng chịu trách nhiệm chung và có các viện phó giúp việc.

Điều 3. – Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, chế độ công tác và lề lối làm việc của Trường, Viện sẽ có quyết định riêng.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Viện trưởng viện khoa học nông nghiệp, Hiệu trưởng trường Đại học nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Văn Lộc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01-NN-QĐ năm 1963 về việc tách Học viện nông lâm thành hai đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status