Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I - kỳ họp lần thứ 12 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Số hiệu: 72/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 72/2008/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận Tân Phú; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2008, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ghi nhận tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Trong 6 tháng đầu năm 2008, Ủy ban nhân dân quận đã khắc phục khó khăn trên nhiều mặt, tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị, ban, ngành thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân quận, đề ra các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đến nay đã đạt, vượt so với tiến độ theo kế hoạch và có phát triển tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được là 2.397,35 tỷ đồng, tăng 22,42% so với cùng kỳ năm 2007.

- Về thương mại - dịch vụ tổng doanh số bán hàng hóa ước thực hiện đạt 6.439,75 tỷ đồng, tăng 28,41% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu là 93,29 triệu USD, tăng 10,91% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu là 131,21 triệu USD, tăng 26,22% so với cùng kỳ năm 2007.

- Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện là 367,316 tỷ đồng, đạt 72,25% kế hoạch năm (508,38 tỷ đồng), tăng 76,11% so cùng kỳ. Công tác xử lý nợ đọng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng chi ngân sách địa phương (quận, phường) thực hiện 137,948 tỷ đồng, đạt 70,46% kế hoạch năm (195,776 tỷ đồng), tăng 17,31% so với cùng kỳ.

Triển khai thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đi đúng hướng và đạt được một số thành quả nhất định. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm, cơ sở hạ tầng của quận tiếp tục được cải thiện và phục vụ ngày một tốt hơn cho đời sống của nhân dân trong quận, làm cho diện mạo đô thị của quận ngày càng khang trang, văn minh hơn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện tốt công tác truyền thông, cổ động tuyên truyền “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và việc thực hiện bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 2,17% so cùng kỳ; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (74,81%); công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ, khám phá 31 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và 7 vụ mại dâm. Công tác quân sự địa phương đã có sự phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và 11 phường thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Hoạt động của các cơ quan tư pháp luôn có tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực lớn trong công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Viện Kiểm sát với các ngành liên quan đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội đúng pháp luật; thực hiện các giải pháp cấp bách lập lại trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông làm kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông và số người chết (48,48% so với cùng kỳ); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập quận đảm bảo đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: về tình hình các doanh nghiệp đầu tư mới vào quận vốn đăng ký vẫn còn thấp hơn cùng kỳ cho thấy môi trường kinh doanh của quận chưa thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực; công tác thu và xử lý nợ đọng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện chưa hoàn thành mục tiêu giảm ít nhất 50% nợ đọng thông thường theo chỉ đạo của Cục Thuế thành phố; ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của người dân chưa chuyển biến đáng kể, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xả rác bừa bãi vẫn còn tồn tại trong cộng đồng dân cư, công tác kiểm tra xử phạt một vài phường chưa thực hiện kiên quyết. Công tác thực hiện mục tiêu 3 giảm đạt hiệu quả chưa cao so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2007, tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự chưa đạt 3% - 6%, số vụ vi phạm tội ma túy, tệ nạn xã hội tăng. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tăng cao, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn đạt thấp (23,19%). Tiến độ thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 11 phường và cấp nước sạch còn chậm nên tiếp tục vẫn là bức xúc của cử tri. Một vài công trình trọng điểm kỷ niệm 5 năm thành lập quận do nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm hoàn thành trong năm 2008 hoặc khó có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận yêu cầu tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

- Tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách quận năm 2008.

- Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo quận với giới doanh nhân về chính sách đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển tiếp ngành nghề, kêu gọi đầu tư khai thác hiệu quả, đúng quy hoạch mặt bằng sau di dời ô nhiễm, đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận đến năm 2020 và tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể.

- Tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu thuế, kiểm tra xử lý có hiệu quả nợ đọng thuế và triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thuế năm 2008 và xây dựng phát triển nguồn thu năm 2009.

- Tổ chức đấu thầu quản lý Chợ Hiệp Tân, Tân Hương, Tân Phú 1 và chỉ định đấu thầu quản lý Chợ Phú Trung.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và mua sắm, sử dụng trang thiết bị, tài sản công.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc, xử lý hàng gian, hàng giả; chuẩn bị công tác phục vụ Tết Nguyên đán tiết kiệm, an toàn, văn minh, lành mạnh.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - nhà đất:

- Tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của các phường và phần còn lại của Khu Công nghiệp Tân Bình.

- Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2008.

- Tổ chức công bố lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống trên địa bàn 11 phường theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và các công trình chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập quận. Rà soát những công trình do nguyên nhân khách quan không thể hoàn thành trong năm 2008 để rút tên khỏi công trình chào mừng 5 năm thành lập quận nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình sửa chữa, nâng cấp: Nâng cấp đô thị thành phần số 3 “Cải tạo hệ thống thoát nước cấp 2, 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm”, đường Lũy Bán Bích; dự án Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao và Dân cư Tân Thắng; dự án xây dựng Bệnh viện quận.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm quy hoạch được duyệt; quản lý chất lượng công trình đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong xây dựng.

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chi nhánh cấp nước Tân Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân để tăng lượng cấp nước và gắn đồng hồ nước cho nhân dân theo mức phấn đấu đề ra là 70%.

- Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; không vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm… để tác động xấu môi trường.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra liên ngành - văn hóa, đặc biệt những cơ sở kinh doanh, dịch vụ có môi trường, điều kiện dễ phát sinh tệ nạn. Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu vận động và xây dựng các đơn vị điểm sáng văn hóa, đơn vị văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa. Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đô thị 6 tháng cuối năm 2008.

- Tiếp tục phát động đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng 5 năm ngày thành lập quận; rà soát và tập trung cho các hoạt động chuẩn bị theo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập quận.

- Phấn đấu đến hết quý III/2008 quận xóa hết hộ nghèo dưới 6 triệu đồng/người/năm và cuối năm 2008 xóa 50% hộ nghèo dưới 8 triệu đồng/người/năm. Tăng cường quản lý, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng hồi gia, hạn chế tái nghiện.

- Hoàn thành phổ cập bậc trung học ở 11/11 phường vào cuối năm 2008. Tiếp tục thực hiện dự án phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt hơn 90% các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; duy trì và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế của 11/11 phường.

- Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2008.

- Quan tâm công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục truyền thống dịp lễ, tết và phục vụ các cuộc vận động chính trị cao điểm.

4. An ninh - quốc phòng - quản lý nhà nước:

- Thực hiện chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự từ 3 - 7% so với cùng kỳ năm 2007, kiềm chế án cướp và cướp giật, duy trì tỷ lệ khám phá án chung trên 70%. Tổ chức sơ kết công tác an toàn giao thông; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, triển khai các kế hoạch chuyển hóa các điểm, tuyến đường đen. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông.

- Củng cố lực lượng, tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị vào các ngày lễ lớn. Xây dựng kế hoạch phòng thủ 08.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính. Duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân quận và 11 phường. Triển khai áp dụng hệ thống lấy số tự động tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính quận.

5. Về tờ trình của Ủy ban nhân dân quận:

Hội đồng nhân dân quận nhất trí với nội dung Tờ trình số 723/UBND-NĐ ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc tạm hoãn một số công trình xây dựng cơ bản theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ trướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động khảo sát, giám sát, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước động viên nhân dân tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp lần thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I - kỳ họp lần thứ 12 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41