Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 67/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 159/TTr-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng với những nội dung sau:

1. Giám sát tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rng từ năm 2013 đến nay;

2. Giám sát tình hình thực hiện các quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2014 đến nay;

3. Giám sát tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2015 đến nay;

4. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

5. Giám sát về công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

6. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

7. Giám sát công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

8. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về Thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

9. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

10. Giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2014 đến nay;

11. Giám sát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

12. Giám sát việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

13. Giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

14. Giám sát về quy mô trường, lp học, cơ sở vật chất; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

15. Giám sát việc thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

16. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a, chính sách hỗ trợ khai hoang, cải tạo ruộng bậc thang, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

17. Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân trong năm, có thể bổ sung nội dung chương trình giám sát khi thấy cần thiết.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183