Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 5/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 5/1998/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5/1998/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/1998/NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1998VỀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 1998CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 26 tháng 4 năm 1998, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 1998 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

2. Thông qua Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh trình. Giao Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

3. Về Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan do Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung trình, giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình xin ý kiến Thường vụ Bộ Chính trị và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

4. Thông qua Dự án Nghị định về Chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Lê Văn Châu trình. Giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 5 năm 1998.

Các cơ quan chủ trì soạn thoả những Nghị định trên đây và các cơ quan được phân công khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn cần thiết để khi Nghị định có hiệu lực, bảo đảm triển khai thực hiện được ngay.

5. Thông qua Dự thảo Tờ trình Quốc hội về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công An do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung trình. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp trình Quốc hội khoá X, Kỳ hợp thứ ba.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 5/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180