Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 45/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Nhân
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 45/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH ngày 02 tháng 4 năm 2005;
Qua xem xét Tờ trình số 123/TTr-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về nội dung chương trình hoạt động giám sát năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất theo tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận điều hòa phối hợp cụ thể với các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2007 theo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát trong kỳ họp thứ  9 để Hội đồng nhân dân quận xem xét.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37