Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 299/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 299/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Tờ trình số 53/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Tờ trình số 53/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020, tập trung một số nội dung sau:

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP

1. Xem xét, thảo luận báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng, năm 2021 và kế hoạch 05 năm 2016-2020; báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp.

II. CÁC NỘI DUNG GIAO THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIÁM SÁT

Trong năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thực hiện giám sát các nội dung cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; các giải pháp kích cầu phát triển du lịch; việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố; đẩy mạnh các hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Giám sát tình hình thực hiện các kết luận, công trình, dự án tại “Tọa đàm mùa Xuân 2019”, “Diễn đàn đầu tư 2020”.

- Việc xử lý các dự án chậm triển khai. Công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Tiến độ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư; kế hoạch thu hồi và sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành phố.

- Giám sát việc triển khai kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, nhất là các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố.

- Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025.

- Giám sát công tác thu, chi ngân sách; việc thực hiện Đề án chống thất thu, trong đó tập trung ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và kinh doanh bất động sản; tình hình nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất.

2. Lĩnh vực Đô thị:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Giám sát việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch 2021 - 2025.

- Giám sát việc xử lý chung cư xuống cấp, khu tập thể xuống cấp tại khu vực trung tâm thành phố.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố; tình hình đầu tư, quản lý và vận hành các bãi đỗ xe công cộng; tiến độ đầu tư dự án xe buýt nhanh BRT và các công trình phụ trợ.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Giám sát triển khai thực hiện Thông báo số 331-TB/TU ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Giám sát công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai (quy hoạch treo).

- Giám sát công tác quản lý môi trường, xử lý các điểm ngập úng, điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

- Giám sát tình hình đầu tư nâng cấp các hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn và khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn; các dự án xử lý nước thải, các dự án chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

- Giám sát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

- Giám sát tiến độ thực hiện các công trình cấp nước của thành phố.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Giám sát việc thực hiện Chương trình thành phố “5 không, 3 có” “4 an”, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.

- Giám sát việc thực hiện Luật Giáo dục 2019, việc nâng cao chất lượng giáo dục; việc đầu tư xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học và Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

- Giám sát việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến điều trị và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, hiện đại; việc triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện và Đề án đơn vị vệ tinh tại các trung tâm y tế quận, huyện; tiến độ đầu tư các công trình y tế trọng điểm.

- Giám sát thực hiện chính sách an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đào tạo nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn thành phố, công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh trên địa bàn thành phố.

- Giám sát công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tập trung và quản lý các đối tượng sau cai.

4. Lĩnh vực Pháp chế:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

- Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Việc thực hiện chương trình “thành phố 4 an”; trọng tâm là công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021; công tác tinh giản biên chế; thực hiện phân cấp, giao quyền và hậu phân cấp, giao quyền trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng, triển khai chương trình giám sát của mình; tổ chức các hoạt động giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân theo quy định; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Thường trực Thành uỷ;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Quận/Huyện uỷ, HĐND, UBND,
 UBMTVN các quận, huyện;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 299/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


123

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217