Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 247-NQ/QHK6 về việc bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và quy định lại số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 247-NQ/QHK6 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 26/05/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247-NQ/QH/K6

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1978

 

QUYẾT NGHỊ

BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ QUY ĐỊNH LẠI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
Trong khi chờ đợi Hiến pháp mới và Luật mới về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp;
Để bảo đảm điều kiện cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện được nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện quy định ở Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962, nay được bổ sung như sau:

- Căn cứ vào tài nguyên và cơ sở vật chất, kỹ thuật của huyện, vào yêu cầu nâng cao mức sống của nhân dân và nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước, và căn cứ vào nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao, Hội đồng nhân dân huyện quyết định kế hoạch phát triển kinh tế và văn hoá của huyện.

- Hội đồng nhân dân huyện xét duyệt dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách của huyện.

Điều 2. Số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện được qui định lại như sau:

- Các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ có từ 17 đến 21 người.

- Các Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương có từ 11 đến 15 người.

Điều 3. Hội đồng Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị quyết này.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 247-NQ/QHK6 về việc bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và quy định lại số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171