Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 168/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 168/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2006/NQ-HĐND

Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI, THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
THUỘC TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6334/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương án điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành và Nghi Lộc như sau:

1. Chia xã Giang Sơn thuộc huyện Đô Lương thành 02 xã: Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây.

- Xã Giang Sơn Đông:

Xã Giang Sơn Đông có diện tích tự nhiên là 2.490, 20 ha và 7.381 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Kỳ Tân và thị trấn Lạt huyện Tân Kỳ; Tây giáp xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lư­­ơng; Nam giáp xã Hồng Sơn, huyện Đô L­­ương; Đông giáp xã Tây Thành và xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành.

- Xã Giang Sơn Tây:

Xã Giang Sơn Tây có diện tích tự nhiên là 1.724, 71 ha và 4.079 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Bắc và Đông giáp xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương; Tây giáp xã Tào Sơn - huyện Anh Sơn, xã Nghĩa Hành, xã Kỳ Sơn và thị trấn Lạt - huyện Tân Kỳ; Nam giáp xã Hồng Sơn, xã Bồi Sơn và xã Lam Sơn - huyện Đô Lương.

2. Thành lập xã Xiêng My thuộc huyện Tư­ơng D­ương trên cơ sở 12.252, 08 ha diện tích đất tự nhiên và 2.776 nhân khẩu của xã Nga My huyện Tương Dương.

Xã Xiêng My có 12.252, 08 ha diện tích đất tự nhiên và 2.776 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của xã Xiêng My: Đông giáp xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông và xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu; Tây giáp xã Yên Thắng, huyện Tương Dương; Bắc giáp xã Nga My, huyện Tương Dương và xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu; Nam giáp xã Bình Chuẩn và xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Xiêng My, xã Nga My còn lại 18.543, 84 ha diện tích đất tự nhiên và có 4.372 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Hùng Thành thuộc huyện Yên Thành trên cơ sở 1.528, 02 ha diện tích đất tự nhiên và 5.492 nhân khẩu của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Xã Hùng Thành có 1.528, 02 ha diện tích đất tự nhiên và 5.492 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của xã Hùng Thành: Bắc giáp xã Lăng Thành, Tây giáp xã Kim Thành, Nam giáp xã Phúc Thành, Đông giáp xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Hùng Thành, xã Hậu Thành còn 798, 60 ha diện tích tự nhiên và 5.184 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn Quán Hành thuộc huyện Nghi Lộc:

Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Quán Hành trên cơ sở sáp nhập 174, 23 ha diện tích tự nhiên, 1.532 nhân khẩu của xã Nghi Trung; 11, 07 ha diện tích tự nhiên, 253 nhân khẩu của xã Nghi Long; 132, 6 ha diện tích tự nhiên, 1.434 nhân khẩu của xã Nghi Hoa; 20, 61 ha diện tích tự nhiên, 97 nhân khẩu của xã Nghi Diên vào thị trấn Quán Hành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Thị trấn Quán Hành có 389, 90 ha diện tích tự nhiên và 5.114 nhân khẩu.

- Xã Nghi Trung còn lại 783, 58 ha diện tích tự nhiên và 7.756 nhân khẩu.

- Xã Nghi Hoa còn lại 496, 92 ha diện tích tự nhiên và 5.512 nhân khẩu.

- Xã Nghi Long còn lại 658, 17 ha diện tích tự nhiên và 6.812 nhân khẩu.

- Xã Nghi Diên còn lại 689, 44 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

 Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 168/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.540

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13