Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 135/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 135/2009/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp năm 2005;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động giám sát năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động giám sát năm 2009 với một số nội dung sau:

Thực hiện nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2009, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có kết quả các hoạt động giám sát, cơ bản hoàn thành chương trình giám sát đã đề ra.

Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2009, HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp tại kỳ họp kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về lộ trình chuyển các đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình tự trang trải chi phí, về kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sau khi nhà nước miễn thủy lợi phí và kết quả công tác hỗ trợ giống cho nông dân.

Sáu tháng đầu năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện cuộc giám sát chuyên đề: về công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục, tiêu chí định mức phân bổ kinh phí giáo dục cho các địa phương; việc triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về trích quản lý, sử dụng khoản 10% tiền thu sử dụng đất phục vụ công tác lập quy hoạch, đo đạc lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận QSD đất và khảo sát giá đất; giám sát hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. Ban Văn hoá xã hội giám sát về kết quả hỗ trợ xây dựng Nhà văn hoá thôn, Khu dân cư; kết quả thực hiện Đề án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Ban Pháp chế giám sát việc sử dụng lao động hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành trong năm là có hiệu quả, đưa ra nhiều kiến nghị chính xác, kịp thời và được các đơn vị tiếp thu, thực hiện. Nhiều kiến nghị đã được chuyển thành nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế hoá để tổ chức thực hiện.

Điều 2. Chương trình hoạt động giám sát năm 2010

1. Giám sát có tính chuyên đề tại các kỳ họp

Tại kỳ họp giữa năm 2010: UBND tỉnh báo cáo về kết quả chuyển đổi vật nuôi cây trồng, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Tại kỳ họp cuối năm 2010:

UBND tỉnh báo cáo về việc quản lý, sử dụng quỹ đất ở các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá và các tổ chức, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Giao cho các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát sâu một số nội dung:

2.1- Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm.

2.2- Ban VH-XH giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế. Báo cáo kết quả tại kỳ họp giữa năm.

2.3- Ban Pháp chế giám sát kết quả thi hành án dân sự. Báo cáo kết quả tại kỳ họp giữa năm.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.118
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.247.139