Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 116/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA KỲ HỌP THỨ 5 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét Báo cáo số 6188/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện những nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã xin ý kiến và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý giữa hai kỳ họp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 11 nội dung giải quyết phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động tổ chức, Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA KỲ HỌP THỨ 5 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỐNG NHẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Thứ tự

Nội dung

Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh

I. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

1

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019

917/HĐND-VP ngày 21/12/2017

2

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng huyện Nhơn Trạch

945/HĐND-VP ngày 28/12/2017

3

Điều chỉnh dự toán, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2017 (đợt 3)

946/HĐND-VP ngày 28/12/2017

4

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

947/HĐND-VP ngày 28/12/2017

5

Chủ trương điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOT đường 768

948/HĐND-VP ngày 28/12/2017

6

Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

126/HĐND-VP ngày 28/02/2018

7

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khối điều trị Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

165/HĐND-VP ngày 20/3/2018

8

Chủ trương dừng thực hiện dự án khu trung tâm điều hành và dịch vụ tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ

187/HĐND-VP ngày 27/3/2018

9

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới tuyến đường Long Giao - Bảo Bình

188/HĐND-VP ngày 27/3/2018

10

Danh sách chợ nông thôn ưu tiên hỗ trợ đầu tư năm 2018

462/HĐND-VP ngày 25/6/2018

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

11

Nâng tỷ lệ hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 70% lên 100%

35/HĐND-VP ngày 16/01/2018

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79