Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Số hiệu: 03/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố và theo những nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố cụ thể như sau:

1. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với cán bộ, viên chức và người lao động trực tiếp (bộ phận chuyên môn y tế) của các cơ sở chữa bệnh, các trường, trung tâm cai nghiện ma túy: Bệnh viện Bình Triệu, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phong Bến Sắn, Cơ sở 2 - Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định.

2. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho cán bộ, viên chức, người lao động khác của các cơ sở chữa bệnh, các trường, trung tâm cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, Bệnh viện Bình Triệu, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phong Bến Sắn.

3. Trợ cấp theo trình độ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công cho cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, Cơ sở 2 - Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định, Bệnh viện Phong Bến Sắn. Theo các mức:

1. Bác sỹ

290.000 đ x 3 lần

: 870.000đ/tháng

2. Ban Giám đốc

290.000 đ x 2 lần

: 580.000đ/tháng

3. Người có trình độ đại học, cao đẳng

290.000 đ x 1,5 lần

: 435.000đ/tháng

4. Người có trình độ trung cấp

290.000 đ x 1 lần

: 290.000đ/tháng

4. Trợ cấp độc hại lây nhiễm cao với mức chi 220.000 đồng/tháng đối với các giáo viên trực tiếp giảng dạy trong chỉ tiêu biên chế của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

5. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng chính sách có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ 210.000 đồng/tháng đang áp dụng hiện nay lên 240.000 đồng/tháng.

6. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với học viên cai nghiện ma túy - giai đoạn I, người sau cai nghiện yếu sức khỏe, đối tượng xã hội trong các cơ sở bảo trợ xã hội; bệnh nhân phong tại khu điều trị Bệnh viện Phong Bến Sắn từ 150.000 đồng/người/tháng đang áp dụng hiện nay lên mức 180.000đồng/người/tháng.

7. Kéo dài thời gian trợ cấp tiền ăn thêm trong những ngày điều trị bệnh: áp dụng đối với bệnh nhân AIDS giai đoạn 4 và giai đoạn cuối đối với học viên trong các Trung tâm 05 - 06; bệnh nhân lao sau khi hoàn thành điều trị lao theo phác đồ chuẩn DOTs của Chương trình Chống lao quốc gia (mức 5.000 đồng/ngày/người. Thời gian kéo dài trợ cấp tiền ăn thêm là 06 (sáu) tháng.

8. Hỗ trợ cho người tái hòa nhập cộng đồng định cư tại các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy với mức: 180.000 đồng/tháng, theo thời gian thực tế, nhưng tối đa không quá 03 (ba) tháng. Được trang cấp ban đầu với mức chi 200.000 đồng/người (một lần duy nhất). Được tiếp tục chi tiền thuốc điều trị bệnh thông thường và khám, điều trị bệnh như các đối tượng hiện đang quản lý trực tiếp tại các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy, thời gian tối đa là 03 (ba) tháng.

9. Nâng mức trợ cấp từ 100.000 đồng/người/tháng lên 150.000 đồng/người/tháng cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội.

10. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 đồng/người/tháng lên 150.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng xã hội đang tự sinh sống tại cộng đồng.

11. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 đồng/người/tháng lên 150.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng là người ngưng hưởng chế độ mất sức lao động.

Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

12. Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định như chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức và cho phép được áp dụng thêm chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp (theo địa bàn trú đóng) với mức phụ cấp là 100.000 đồng/người/tháng.

13. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế như chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Trọng điểm cai nghiện ma túy thực hiện trước đây.

Thời gian áp dụng từ ngày đơn vị được thành lập và đi vào hoạt động.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 11 từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Phương Thảo

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255
DMCA.com Protection Status