Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 03/2002/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 08/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Điều 20 của Luật tổ chức Chính phủ; Điều 84 của Luật tổ chức Quốc hội và Nghị quyết số 02/2002/QH11 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ngày 7 tháng 8 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

PHÓ THỦ TƯỚNG

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Vũ Khoan

Ông Phạm Gia Khiêm

BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lê Hồng Anh

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Nguyễn Dy Niên

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Uông Chu Lưu

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Ông Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hằng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Đào Đình Bình

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Ông Phạm Quang Nghị

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Minh Hiển

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Huy Ngọ

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Ông Hoàng Trung Hải

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Mai Ái Trực

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Ông Đỗ Trung Tá

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Quang Trung

Tổng Thanh tra Nhà nước

Ông Quách Lê Thanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Lê Đức Thuý

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao

Ông Nguyễn Danh Thái

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Ông Ksor Phước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Bà Lê Thị Thu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đoàn Mạnh Giao

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 8 tháng 8 năm 2002.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 03/2002/QH11

Hanoi, August 08, 2002

 

RESOLUTION

RATIFYING THE PRIME MINISTER’S PROPOSAL ON THE APPOINTMENT OF DEPUTY PRIME MINISTERS, MINISTERS AND OTHER MEMBERS OF THE GOVERNMENT

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 84 and Article 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session; Article 20 of the Law on Organization of the Government; Article 84 of the Law on Organization of the National Assembly; and Resolution No. 02/2002/QH11 of the XIth National Assembly, the first session, prescribing the list of the ministries and ministerial-level agencies of the Government;
Pursuant to the August 7, 2002 record on the results of voting by the National Assembly to ratify the Prime Minister’s proposal on the appointment of deputy prime ministers, ministers and other members of the Government,

RESOLVES:

To ratify the Prime Minister’s proposal on the appointment of Deputy Prime Ministers, Ministers and other members of the Government, including the persons named below:

DEPUTY PRIME MINISTERS:

Mr. Nguyen Tan Dung

Mr. Vu Khoan
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101