Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc kỳ họp lần thứ 14 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ban hành

Số hiệu: 01/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Luận
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP LẦN THỨ 14

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Kế hoạch số 1323/UBND-VX ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hướng dẫn số 225/SNV-XDCQ ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Sở Nội vụ về báo cáo tổng kết và khen thưởng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân quận khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận, ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tại kỳ họp này qua tổng kết nhiệm kỳ có 20 đại biểu được trao tặng Giấy khen của UBND quận, 21 đại biểu được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố trong đó có 11 đại biểu được nhận Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Hội đồng nhân dân nhiều năm liên tục.

Điều 2. Thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008

1. Thông qua quyết toán thu ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước: 1.169,241 tỷ đồng đạt 127,02% dự toán thành phố, tăng 49,93% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách địa phương: 739,793 tỷ đồng đạt 279,73% dự toán thành phố, tăng 58,67% so với cùng kỳ.

2. Thông qua quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 555,046 tỷ đồng đạt 209,87% dự toán thành phố, đạt 203,54% so với dự toán quận.

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển 43,375 tỷ đồng; chi sự nghiệp kinh tế: 51,842 tỷ đồng; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 106,121 tỷ đồng; chi sự nghiệp y tế: 16,562 tỷ đồng; chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội: 19,075 tỷ đồng; chi sự nghiệp xã hội: 13,650 tỷ đồng…

3. Kết dư ngân sách quận: 164,500 tỷ đồng, được chuyển sang năm 2009 tiếp tục sử dụng. (Đính kèm Báo cáo quyết toán số 35/BC-TCKH ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Điều 3.

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ hoạt động từ ngày 25 tháng 4 năm 2009.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc kỳ họp lần thứ 14 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.237
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127