Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 206-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 206-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 15/07/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 206-HĐBT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP VIỆC BỘ TRƯỞNG BỘ VẬT TƯ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng quản lý Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 148-CP ngày 19-8-1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Vật tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vật tư.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được sắp xếp lại như sau:

1- Văn phòng Bộ.

2- Vụ kế hoạch.

3- Vụ Khoa học và kỹ thuật.

4- Vụ Tài chính - kế toán.

5- Vụ Tổ chức cán bộ.

6- Vụ Lao động tiền lương.

7- Vụ Xây dựng cơ bản.

8- Ban thanh tra vật tư.

9- Trọng tài kinh tế Bộ.

Điều 2.- Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy tổ chức nói ở Điều 1 do Bộ trưởng Bộ Vật tư quy định.

Điều 3.- Nghị định này có hiêu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 206-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160