Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 03/NĐ-CP thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 03/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG LĨNH; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ THUỘC HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Thành lập phường Trung Lương thuộc thị xã Hồng Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 823,94 ha diện tích tự nhiên và 6.148 nhân khẩu của xã Trung Lương.

Phường Trung Lương có 823,94 ha diện tích tự nhiên và 6.148 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trung Lương: Đông giáp xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; Tây giáp các xã: Yên Hồ, Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ; Nam giáp phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; Bắc giáp xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

2. Thành lập phường Đức Thuận thuộc thị xã Hồng Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 853,51 ha diện tích tự nhiên và 6.056 nhân khẩu của xã Đức Thuận.

Phường Đức Thuận có 853,51 ha diện tích tự nhiên và 6.056 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đức Thuận: Đông giáp xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, phường Bắc Hồng, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; Tây giáp xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ; Nam giáp xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ; Bắc giáp phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

3. Thành lập phường Đậu Liêu thuộc thị xã Hồng Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 2.431,04 ha diện tích tự nhiên và 5.451 nhân khẩu của xã Đậu Liêu.

Phường Đậu Liêu có 2.431,04 ha diện tích tự nhiên và 5.451 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đậu Liêu: Đông giáp Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc; Tây giáp xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, phường Nam Hồng và xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; Nam giáp xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; Bắc giáp các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

4. Mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê trên cơ sở điều chỉnh 127,80 ha diện tích tự nhiên và 513 nhân khẩu của xã Hương Long; 89,08 ha diện tích tự nhiên và 792 nhân khẩu của xã Gia Phố; 41,14 ha diện tích tự nhiên và 431 nhân khẩu của xã Phú Phong; 3,25 ha diện tích tự nhiên và 77 nhân khẩu của xã Phú Gia.

Thị trấn Hương Khê có 566,25 ha diện tích tự nhiên và 10.768 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hương Khê: Đông giáp xã Gia Phố và xã Lộc Yên; Tây giáp xã Hương Long; Nam giáp xã Phú Phong và Phú Gia; Bắc giáp xã Hương Long và xã Gia Phố.

Sau khi thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính:

Thị xã Hồng Lĩnh có 5.855,23 ha diện tích tự nhiên và 36.805 nhân khẩu, có 06 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bắc Hồng, Nam Hồng, Trung Lương, Đức Thuận, Đậu Liêu và xã Thuận Lộc.

- Xã Hương Long còn lại 1.471,71 ha diện tích tự nhiên và 4.604 nhân khẩu.

- Xã Gia Phố còn lại 1.100,25 ha diện tích tự nhiên và 5.806 nhân khẩu.

- Xã Phú Phong còn lại 382,36 ha diện tích tự nhiên và 2.783 nhân khẩu.

- Xã Phú Gia còn lại 14.134,59 ha diện tích tự nhiên và 4.776 nhân khẩu.

Huyện Hương Khê có 127.809,09 ha diện tích tự nhiên và 107.996 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Trà, Hương Liên, Hương Lâm, Lộc Yên, Hương Xuân, Phú Phong, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thuỷ, Hương Bình, Phúc Đồng, Hoà Hải, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ và thị trấn Hương Khê.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 03/NĐ-CP ngày 19/01/2009 về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.589

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117