Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 01/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 01/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN SÌN HỒ VÀ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Giải thể phường Lê Lợi (thị xã Lai Châu) để thành lập xã Lê Lợi. Sáp nhập xã Lê Lợi vào huyện Sìn Hồ.

2. Sáp nhập hai xã Pú Đao, Chăn Nưa (huyện Mường Lay) vào huyện Sìn Hồ.

3. Sáp nhập bản Thành Chử của xã Xá Tổng (huyện Mường Lay) với 813 ha diện tích tự nhiên và 328 nhân khẩu vào xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ.

4. Chuyển xã Nậm Hàng thuộc huyện Mường Lay về huyện Mường Tè.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Huyện Sìn Hồ có 203.875,60 ha diện tích tự nhiên và 75.942 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Mã Quai, Phăng Sô Lin, Noong Hẻo, Tả Phìn, Làng Mô, Pa Tần, Hồng Thu, Căn Co, Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Nậm Cha, Pu Sam Cáp, Huổi Luông, Tủa Sín Chải, Phìn Hồ, Nậm Ban, Tả Ngảo, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Xà Dề Phìn, Lê Lợi, Pú Đao, Chăn Nưa và thị trấn Sìn Hồ.

 Xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ có 9.683 ha diện tích tự nhiên và 3.284 nhân khẩu.

- Huyện Mường Tè có 367.883 ha diện tích tự nhiên và 47.406 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Bum Nýa, Bum Tở, Mường Mô, Mường Tè, Mù Cả, Ka Lãng, Thu Lũm, Nậm Khao, Kan Hồ, Hua Bun, Tà Tổng, Pa ủ, Pa Vệ Sử, Nậm Hàng và thị trấn Mường Tè.
- Tỉnh Lai Châu (mới) có 906.512,30 ha diện tích tự nhiên và 313.511 nhân khẩu, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện : Phong Thổ, Tam Ðường, Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên.
Ðiều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.
Ðiều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Lai Châu, Bộ trýởng Bộ Nội vụ và Thủ? trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

NƠI NHẬN
- Ban Bí thư Trung ương Ðảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND lâm thời tỉnh Lai Châu,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Vãn thư và Lưu trữ Nhà nýớc,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, KTTH,
- Lưu : NC (5b), Vãn thư

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91