Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 983/CTY-HCTC Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký:
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 983/CTY-HCTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC LĨNH VỰC VỀ THÚ Y, THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH MỘT CỬA

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy của Cục Thú y;
- Căn cứ công văn số 2797/BNN-VP ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình một cửa.
Cục Thú y hướng dẫn thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các lĩnh vực thú y như sau:

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

I. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, kiểm nghiệm, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu):

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sĩ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Dược sỹ

- Cử nhân hoá học

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Xác nhận của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y nơi đã làm việc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

d) Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị. Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác;

đ) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên

e) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (theo mẫu).

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sỹ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Xác nhận của cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y nơi đã làm việc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của thủ trưởng đơn vị. Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác;

đ) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên;

e) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

3. Hoạt động đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y (theo mẫu).

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sỹ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của thủ trưởng đơn vị.

d) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên;

đ) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

4. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y:

Đơn phải có đủ những thông tin sau đây:

- Họ và tên người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Địa chỉ thường trú:

- Bằng cấp chuyên môn:

- Số văn bằng:

- Ngày cấp, trường cấp:

- Đăng ký hành nghề………. tại Công ty (tên Doanh nghiệp):…….

- Địa chỉ hành nghề:

5. Hồ sơ đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp;

- Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện.

6. Chú ý:

Người đề nghị cấp mới, gia hạn chứng chỉ hành nghề nộp 02 ảnh 4 x 6.

II. Thời gian giải quyết

1. Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra – Pháp chế xét duỵêt hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người tiếp nhận trả lại để cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Trong thời hạn 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Thanh tra – Pháp chế có trách nhiệm trình Cục trưởng cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

3. Đối với trường hợp tái cấp: Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 01 tháng người được cấp chứng chỉ hành nghề phải làm đơn đề nghị gia hạn và gửi hồ sơ cho cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 983/CTY-HCTC ngày 14/09/2005 Hướng dẫn thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các lĩnh vực về Thú y, thực hiện thí điểm mô hình một cửa do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!