Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 766-TTg năm 1997 phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 766-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 17/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 766-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VIỆC ĐƯA TRÁI PHÉP PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM RA NƯỚC NGOÀI.

Mấy năm gần đây, tình hình mua bán phụ nữ và trẻ em để đưa trái phép ra nước ngoài xẩy ra nghiêm trọng. Mặc dầu các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em gái đưa ra nước ngoài làm nghề mại dâm, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tiến tới xoá bỏ triệt để loại tội phạm này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc theo sự phân công cụ thể sau đây:

1. Bộ Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em...) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ số liệu về phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã bị đưa trái phép ra nước ngoài (kể cả cho mục đích hoạt động mại dâm hoặc cưỡng ép lấy chồng nước ngoài và số trốn ra nước ngoài).

- Xác định những địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các tổ chức, đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các cá nhân có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển.

Cùng các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương kiểm tra, xoá bỏ các cơ sở dịch vụ môi giới kết hôn, kết bạn với người nước ngoài, xử lý các cơ sở dịch vụ du lịch vi phạm pháp luật trong việc đưa người ra nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ chuyên trách để phát hiện kịp thời, điều tra nhanh chóng, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, trọng điểm là bọn chủ mưu, cầm đầu đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài hoạt động mại dâm, hoặc cưỡng ép phụ nữ lấy chống người nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường biện pháp kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả việc đưa trái phép phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

- Phối hợp với Interpol và Cảnh sát các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc, Cămpuchia để phát hiện, ngăn chặn, xoá bỏ các tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ em.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài và tái hoà nhập cộng đồng số phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về.

2. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Bộ Nội vụ về mặt chính trị đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài phòng chống tội phạm này. Chuẩn bị đối sách thích hợp để làm việc với các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan về vấn đề xoá bỏ tình trạng phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị đưa trái phép ra nước ngoài.

- Phối hợp với các đoàn thể nhân dân trong việc vận động việc tranh thủ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tham gia giải quyết tình hình trên.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng đề án tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho số phụ nữ và trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về; đưa số bị mắc các bệnh xã hội vào các cơ sở giáo dục và chữa bệnh.

4. Bộ Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trước mắt ban hành Thông tư Liên ngành Kiểm sát - Tư pháp - Nội vụ - Toà án hướng dẫn các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm loại tội phạm này.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ xây dựng Hiệp định tương trợ Tư pháp với Trung Quốc, Cămpuchia trong đó có nội dung giải quyết vấn đề này.

5. Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch phối hợp Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ du lịch, xuất nhập cảnh để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động móc nối của các đối tượng trong nước và nước ngoài đến Việt Nam tổ chức đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở làm dịch vụ lấy danh nghĩa tổ chức tham quan du lịch nước ngoài để đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm hoặc bán cho người nước ngoài.

6. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân khác, với các báo, đài phát thanh, đài truyền hình tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền giáo dục trực tiếp ở cơ sở để mọi người biết thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa và tố giác tội phạm; lên án mạnh mẽ những trường hợp vi phạm.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí ngân sách chi cho công tác phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài hoạt động mại dâm và tái hoà nhập số người này trong cộng đồng dân cư.

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho lực lượng Công an và các ngành liên quan ở địa phương thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng đề án củng cố, quản lý chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc, giải quyết có hiệu quả việc thu gom, tiếp nhận dậy nghề cho chị em. Kiểm tra chặt chẽ các trường hợp cấp giấy phép hành nghề môi giới hôn nhân, dịch vụ, cho con nuôi ở địa phương.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 766/TTg

Hanoi, September 17, 1997

 

 DIRECTIVE

ON THE ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES FOR TAKING MEASURES AGAINST THE ILLEGAL SENDING OF WOMEN AND CHILDREN ABROAD

In recent years, cross-border trafficking of women and children has become a serious problem. Though the specialized agencies have actively coordinated with the People’s Committees at various levels in discovering, arresting and punishing many offenders engaged in cross-border trafficking of women and girls for prostitution, the situation has evolved in a complex manner.

In order to promptly and effectively prevent then proceed to radically eliminate this crime, the Prime Minister requests the ministries, branches and local People�s Committees to strictly carry out the following concrete tasks assigned to them:

1. The Ministry of the Interior:

- To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches (Defense, Foreign Affairs, Labor, War Invalids and Social Affairs, Justice, Education and Training, the Child Protection and Care Committee...) and the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to firmly monitor the situation, to fully collect data on Vietnamese women and children who have been illegally sent abroad (including those who have been sent for prostitution or forced to marry foreigners or who have illegally fled the country).

- To determine the key areas and concentrate on directing the police at various levels to intensify professional measures to discover, prevent and stamp out the organizations involved in the trafficking of women and children abroad. To closely manage the population and households in the communes, wards and district townships; to coordinate with the Vietnam Fatherland Front and mass organizations in launching a movement to involve people in the prevention and fight against the offenders or those who create conditions for this evil to spread.

Together with the concerned branches and local People’s Committees to supervise and abolish the medium establishments providing services for marriages and friend-making arrangements with foreigners, and sanction tourist service establishments which break law by illegally sending people abroad.

- To strengthen its organizational structure and increase the number of full-time personnel so as to ensure timely discovery, prompt investigation and strict handling of organizations and individuals, especially the instigators and ring leaders of the sending of women and children abroad for prostitution or forcing women into marriage with foreigners.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 766-TTg năm 1997 phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286
DMCA.com Protection Status