Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 50/CT-TW năm 1999 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 50/CT-TW Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Chính trị Người ký: Phạm Thế Duyệt
Ngày ban hành: 24/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CHÍNH TRỊ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 50/CT-TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập từ năm 1996. Là một tổ chức tự nguyện của những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sau gần ba năm hoạt động, Hội đã bám sát mục tiêu đề ra và thu được những kết quả tốt trong các hoạt động khuyến học, bước đầu khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xã hội hoá giáo dục.

Hoạt động của Hội Khuyến học cần quán triệt theo phương hướng duới đây:

1. Tuân thủ các Nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo con người, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực hiện đúng đắn chủ trương xã hội hoá giáo dục, khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc, phát huy nội lực của đất nước và con người Việt Nam, đưa sự nghiệp giáo dục lên ngang tầm đòi hỏi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc trong tình hình mới.

2. Phát triển phong trào khuyến học theo phương châm giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội''. Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều biện pháp nhằm xây dựng phong trào ''toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập với động cơ trong sáng''; tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục về chính trị, đạo đức, kiến thức văn hoá, nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ và lối sống văn minh, lành mạnh.

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là với ngành giáo dục - đào tạo trong hoạt động khuyến học, coi đây là một phương thức hoạt động quan trọng. Vận động các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ phát triển sự nghiệp giáo dục; xây dựng quỹ khuyến học, đồng thời quản lý, sử dụng đúng mục đích của quỹ này.

4. Tập hợp rộng rãi các nhà giáo dục, nhà khoa học, giới tri thức, nhà kinh doanh, những người hoạt động xã hội và các kiều bào ở nước ngoài tự nguyện tham gia sự nghiệp chấn hưng và phát triển giáo dục. Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; phát triền tổ chức hội ở những địa phưong và cơ sở thực sự có nhu cầu và có đủ điều kiện.

5. Để phong trào khuyến học đạt hiệu quả thiết thực, các cấp uỷ đảng cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác của Hội Khuyến học thuộc cấp mình. Ban Dân vận Trung ương giúp Bộ Chính trị theo dõi và định hướng chỉ đạo các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, Nhà nước dành cho Hội sự hỗ trợ cần thiết, tạo điều kiện để Hội hoạt động đạt kết quả thiết thực.

 

 

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 50/CT-TW năm 1999 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.077
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219