Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 39/2004/CT-BNN về khẩn trương triển khai công tác quy hoạch cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 39/2004/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2004/CT-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Từ năm 1999, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian qua đã phát huy tác dụng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Hiện nay, công tác quy hoạch cán bộ tiếp tục được nhấn mạnh trong Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tổ chức và cán bộ. Ban tổ chức Trung ương đã có văn bản số 3472CV/TCTW ngày 24/10/2003 bổ sung, hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung và quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ đối với các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương.

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự kỳ họp tháng 7 năm 2004 về công tác quy hoạch cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2005-2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) khẩn trương triển khai công tác như sau:

1- Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với cấp uỷ tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên nhằm quán triệt văn bản số 52 /HDKH-BCS ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Ban Cán sự Đảng về hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch cán bộ để tổ chức thực hiện. Cần nhận thức rõ đây là một công tác trọng tâm của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2004.

2- Căn cứ hướng dẫn của Ban cán sự, thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ để tạo lập kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị, báo cáo Bộ trước ngày 3 tháng 9 năm 2004 và tiến hành các bước theo đúng trình tự và thời hạn đã định để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của đơn vị, hàng tháng, đơn vị báo cáo nhanh tiến độ thực hiện về Bộ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ).

3- Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cấp dưới triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ theo đối tượng đã được phân cấp.

4- Định kỳ hàng năm, các đơn vị chủ động bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đưa vào quy hoạch những nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch những người không đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; báo cáo Bộ những biến động của danh sách cán bộ được quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ.

5- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.

6- Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện; đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này./.

 

 

Q. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 39/2004/CT-BNN về khẩn trương triển khai công tác quy hoạch cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17