Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2008 về tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 34/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 27/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/CT-UBND

Huế, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN

Ngày 21 tháng 04 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về “Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển” có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 05 năm 2008.

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị định nói trên của Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị cho các cấp, các ngành có liên quan để quán triệt nội dung Nghị định số 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Hải quan, UBND huyện Phú Vang, Phú Lộc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển của Tỉnh.

3. UBND các huyện Phú Vang, Phú Lộc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, UBND xã, thị trấn thuộc địa phương mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 50/2008/NĐ-CP tới quần chúng nhân dân để biết và thực hiện thống nhất.

4. Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Vang, Phú Lộc trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng biển theo quy định của pháp luật và thực hiện các nội dung sau:

a. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có lực lượng hoạt động tại cửa khẩu cảng biển, các doanh nghiệp được phép thực hiện các dịch vụ trong khu vực cảng để xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng biển và phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến các ngành, các hoạt động dịch vụ tại cửa khẩu cảng biển theo quy định tại Nghị định 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

b. Phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Doanh nghiệp cảng khảo sát, thống nhất xây dựng trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải tại cảng Chân Mây, cảng Thuận An, đảm bảo cho các lực lượng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ “Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải”.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Sở Y tế, Chi Cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng cho người, phương tiện đến lưu lại và rời cảng; đăng ký, kiểm tra, kiểm soát, giám sát tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa. Đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam có ký kết, trên cơ sở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện ra vào cảng biển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp liên quan và Chủ tịch UBND các huyện Phú Vang, Phú Lộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2008 về tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89