Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 314-CT về xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 314-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/12/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1988

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1988

Việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 vẫn tiến hành theo tinh thần Chỉ thị số 329-CT ngày 3-12-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, để thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng và Pháp lệnh kế toán thống kê, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ sung và nhấn mạnh thêm một số điểm sau:

1- Cấp nào giao kế hoạch cho xí nghiệp thì cấp đó xét duyệt và quyết định công nhận kết quả thực hiện kế hoạch của xí nghiệp. Các cơ quan thống kê, kế hoạch, tài chính, trọng tài kinh tế có trách nhiệm xử lý các vấn đề thuộc chức năng quản lý để giúp cấp thẩm quyền quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch cho xí nghiệp.

2- Đối với 18 Tổng Công ty, Liên hiệp xí nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp giao kế hoạch năm 1988 theo Quyết định số 2-HĐBT ngày 5-1-1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền Bộ, Tổng cục chủ quản phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch, Tổng cục Thông kê, Bộ Tài chính tổ chức xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch những đơn vị nói trên; sau đó làm văn bản trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt.

3- Năm nay các cấp không tổ chức thành các đoàn đến xét duyệt tại xí nghiệp (trừ trường hợp thật cần thiết) mà thực hiện theo quy định của Quyết định số 217-HĐBT; kết thúc năm kế hoạch, Giám đốc xí nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch của xí nghiệp và báo cáo thống kê chính thức năm thuộc chế độ hiện hành cho cơ quan giao kế hoạch và các cơ quan có thẩm quyền để xác định mức độ hoàn thành kế hoạch của xí nghiệp.

4- Công tác xét duyệt cần được tiến hành chặt chẽ, thiết thực và hoàn thành trong quí I năm 1989, chậm nhất 30 tháng 4 năm 1989 các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phải tổng kết và làm báo cáo kết quả xét duyệt gửi về Tổng cục Thống kê để tổng hợp làm báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Để thực hiện Chỉ thị này phù hợp với tình hình năm 1988, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê, Trọng tài kinh tế ra thông tư hướng dẫn cụ thể những vấn đề có liên quan thuộc chức năng của từng ngành.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thi này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 314-CT về xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145