Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2003/CT-UB về vận động thi đua hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2003 và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2004 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 29/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 31/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 29 /2003/CT-UB

Long Xuyên, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V VẬN ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KT-XH NĂM 2003 VÀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2004

Qua 10 tháng phấn đấu thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2003 đã có một số chỉ tiêu đạt, một số chỉ tiêu có triển vọng vượt. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tỉnh năm 2003, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế - xã hội cao trong năm 2004, 2005 Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Về phát động thi đua :

a). Phát động đợt thi đua hai tháng cuối năm 2003 :

Các ngành, đơn vị, địa phương ra sức nổ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2003. Trong đó, đạt vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

 - Gạo xuất khẩu 600.000 tấn.

 - Tổng kim ngạch xuất khẩu 180.000.000 USD.

 - Nhập khẩu 35.000.000 USD.

 - Bốc xếp hàng hóa qua Cảng Mỹ Thới 1.000.000 tấn.

 - Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.000 tỷ đồng.

 - Tỉ lệ hộ đói nghèo không quá 5%

 - Lưu ban bỏ học không quá 5%

 - Các đơn vị sự nghiệp hoàn thành đề án và đăng ký thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

 - Các đơn vị quản lý đăng ký số cơ sở y tế, giáo dục xã hội hóa theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ.

 - Các cơ quan đăng ký cải cách hành chính 1 cửa 1 dấu.

Đợt thi đua này kết thúc vào 31-12-2003.

b). Phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2004:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 7, bù lại mức tăng trưởng thấp của năm 2001 và bảo đảm năm 2004, 2005 đạt tốc độ tăng trưởng 10% trở lên, tạo đà tăng tốc cho những năm tiếp theo, các ngành , đơn vị, địa phương ra sức nổ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2004. Trong đó, đạt vượt chỉ tiêu chủ yếu của các nhiệm vụ sau :

 - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Đăng ký kim ngạch xuất khẩu và doanh thu nội địa. Toàn tỉnh phải đạt kim ngạch 220 triệu USD và tổng doanh thu nội địa (cá tra, basa) tăng 50%.

 - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (mỗi huyện, thị có mới ít nhất 01 cơ sở công nghiệp với 200 lao động).

 - Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hợp tác hóa và công nghiệp hóa.

 - Tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

 - Thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002, 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ.

 - Thi đua giải quyết làm giảm đơn thư khiếu nại và án tồn đọng (tính % giảm so năm 2003).

 - Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính.

Đợt thi đua này kết thúc vào 31-12-2004.

Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc doanh nghiệp, các ngành tỉnh là người chịu trách nhiệm chính trong thực hiện các chỉ tiêu và là người tham gia xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư.

Năm 2004, thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương phải xây dựng chỉ tiêu cụ thể và đăng ký thi đua. Các đơn vị có đăng ký thi đua sẽ được xem xét đánh giá toàn diện và tặng thưởng cờ thi đua. Các đơn vị không đăng ký thi đua, khi lập được thành tích chỉ được xét tặng bằng khen UBND tỉnh.

 2- Về xét khen thưởng :

Xét khen thưởng cần chú ý các vấn đề :

- Cuối năm 2003, thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương phải có báo cáo nhanh để xét khen thưởng. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ động đánh giá mức độ hoàn thành công việc và khen thưởng các thủ trưởng trực thuộc. Các thủ trưởng thật sự có thành tích nhưng không được Chủ tịch UBND tỉnh biết đến và khen thưởng, đơn vị vẫn được quyền xem xét thành tích đề nghị từ dưới lên.

- Quan tâm xét khen thưởng cho cá nhân và người trực tiếp lao động sản xuất, hoạt động kinh doanh; các thành phần kinh tế lao động, sản xuất giỏi tiêu biểu. Tập thể, cá nhân được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trở lên phải có mặt thành tích cụ thể, nổi bật có tác dụng nêu gương. Khắc phục tình trạng đề nghị khen thưởng chỉ căn cứ đủ điều kiện xét nhưng thành tích chưa phải là nổi trội.

Đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể việc đăng ký thi đua và xét khen thưởng tương tự theo hệ thống, Hội đồng thi đua và UBND tỉnh làm thủ tục khen thưởng theo sự lựa chọn của Thường trực Tỉnh ủy.

Nhận được Chỉ thị này, Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng cơ quan, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc xét khen thưởng thời gian hoàn thành chậm nhất là 15/01/2004 và xây dựng kế hoạch phát động thi đua, đăng ký thi đua năm 2004 chậm nhất cuối tháng 1/2004.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Viện Thi đua -KT
- TTTU,TTHĐND,TTUB            
- Chánh,Phó VPUB 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố.
- Thủ trưởng các Sở,Ban ngành,đoàn thể tỉnh      
- Các phòng,TT thuộc VP
- Lưu.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
Nguyễn Minh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/2003/CT-UB về vận động thi đua hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2003 và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2004 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79