Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 277-TTg năm 1980 về việc nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 277-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/10/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1980

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Để có căn cứ để xác định biên chế hợp lý, cũng như để nhận xét đánh giá tuyển chọn bố trí cán bộ, nhân viên và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiến hành việc xây dựng danh mục thống nhất và xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong các cơ quan Nhà nước, quân đội và cơ quan an ninh.

Đây là một công tác phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các địa phương theo sự hướng dẫn nghiệp vụ tập trung của tiểu ban nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức (gọi tắt là tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ) đã được thành lập theo Quyết định số 36 - CP ngày 2 tháng 2 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ.

2. Các cơ quản quản lý ngành ở Trung ương có trách nhiệm cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong toàn ngành từ nhân viên đến thủ trưởng các cơ quan thuộc ngành ở các cấp.

3. Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ của Chính phủ cần tăng cường cán bộ giúp việc gồm cán bộ biệt phái từ Bộ Lao động và từ các Bộ khác đến để xúc tiến công tác nghiên cứu tổng hợp, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác này. Các ngành có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực biệt phái đến làm việc ở văn phòng tiểu ban cho đến khi hoàn thành công tác.

4. Hiện nay nhiều cơ quan đã thành lập các tổ chuyên trách nghiên cứu các vấn đề có liên quan với nhau như tổ nghiên cứu cải tiến quản lý xí nghiệp, tổ nghiên cứu kiện toàn tổ chức và cải tiến lề lối làm việc của bộ máy quản lý Nhà nước, tổ danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ... Các ngành, các địa phương cần sắp xếp hợp lý để phối hợp công việc để tránh những việc nghiên cứu trùng lắp, chồng chéo và dành cán bộ có năng lực để tập trung thực hiện công tác nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức, lấy đó làm cơ sở cho việc tiến hành các công tác khác về tổ chức quản lý.

5. Để bảo đảm việc áp dụng danh mục thống nhất và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức sau khi ban hành, Bộ Lao động có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, nghiên cứu trình Chính phủ kịp thời ban hành các chế độ, chính sách phù hợp.

Căn cứ vào Chỉ thị này, các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tiến hành ngay các việc cần làm theo hướng dẫn của tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ. Trước mắt cần có kế hoạch cụ thể bảo đảm hoàn thành việc xây dựng danh mục các chức vụ, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu và hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong thời hạn ngắn nhất.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 277-TTg năm 1980 về việc nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status