Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp ;  Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện như sau :

1. Từ nay, sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các sở-ngành thành phố tổ chức quán triệt ngay và xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề ra các biện pháp thiết thực để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong cơ quan, đơn vị mình ; tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố. Việc tổ chức thực hiện phải tiến hành ngay, không chờ đợi, không cầu toàn, việc gì có thể làm trước thì làm ngay.

2. Về trả lời và giải quyết các vấn đề liên quan đến thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chất vấn trong kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố :

2.1- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện nhanh chóng rà soát lại nội dung các ý kiến trên để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, tổ chức thực hiện tốt những vấn đề thuộc ngành mình, địa phương, đơn vị mình mà cử tri đã kiến nghị, phản ảnh một cách chính đáng ; nếu có những trường hợp ý kiến chưa chính xác do không được thông tin đầy đủ thì báo cáo lại cho tổ chức, cá nhân đó biết.  

2.2- Để việc trả lời và tổ chức thực hiện những công việc liên quan đến ý kiến thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chất vấn của đại biểu trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố đi vào nền nếp, từ nay về sau, sau mỗi kỳ họp, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các sở-ngành, theo dõi các quận-huyện đã được phân công, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối của mình phụ trách phải nhanh chóng trả lời bằng văn bản và giải quyết các vấn đề liên quan đến ý kiến phát biểu, chất vấn và tổng hợp báo cáo trong kỳ họp kế tiếp của Hội đồng nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chấp hành nghiêm túc Chỉ thị nầy với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với đồng bào thành phố. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi tiến độ thực hiện và thường xuyên báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện công tác này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND và 3 Ban HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố 
- UBMTTQ. TP và các đoàn thể
- Văn phòng Thành ủy
- Các Sở-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài thành phố   
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (TH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64