Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 143-CT năm 1984 về việc bố trí công tác cho những sỹ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển ra các ngành, các địa phương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 143-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 20/04/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÔNG TÁC CHO NHỮNG SĨ QUAN DỰ BỊ HẾT HẠN PHỤC VỤ TẠI NGŨ CHUYỂN RA CÁC NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 153-HĐBT ngày 8-9-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, việc gọi sĩ quan dự bị tốt nghiệp đại học chưa qua phục vụ tại ngũ vào phục vụ tại ngũ đã đi dần vào nền nếp. Số cán bộ này đã có đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội. Đến nay, một số đồng chí đã hết hạn phục vụ tại ngũ sẽ được xuất ngũ.

Để thực hiện tốt Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định số 153-HĐBT, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước căn cứ vào số lượng, ngành nghề của những cán bộ này do Bộ Quốc phòng cung cấp, lập kế hoạch phân phối cho các ngành, các địa phương cùng với kế hoạch phân phối học sinh tốt nghiệp đại học hàng năm.

2- Các ngành, các địa phương được chỉ tiêu phân phối cần khẩn trương bố trí công tác cho những cán bộ này phù hợp giữa yêu cầu nhiệm vụ và khả năng, điều kiện của cán bộ. Chú ý ưu tiên sắp xếp cho những anh em đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ. Có kế hoạch bồi dưỡng, sử dụng, phát huy tốt khả năng của những anh em này, đồng thời thường xuyên giáo dục, nhắc nhở nghĩa vụ của người sĩ quan dự bị và tạo điều kiện cho anh em phục vụ tốt trong ngạch dự bị.

3- Các cấp trong quân đội cho sĩ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển ra các ngành, các địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho anh em, làm đầy đủ mọi thủ tục về tổ chức, giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách để anh em phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, giữ vững và phát huy phẩm chất, đạo đức của người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương mà anh em được phân phối về để giải quyết nhanh gọn việc cho xuất ngũ.

Về chế độ chính sách đối với số cán bộ này, thực hiện theo Quyết định số 178-CP ngày 20-7-1974 và Quyết định số 281-CP ngày 1-9-1980 của Hội đồng Chính phủ.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 143-CT năm 1984 về việc bố trí công tác cho những sỹ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển ra các ngành, các địa phương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38