Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 129-HĐBT năm 1989 về việc các cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 129-HĐBT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 16/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THAM GIA BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng Nhà nước đã quyết định ngày 11 tháng 9 năm 1989 sẽ tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, xã và các cấp tương đương trong cả nước. Hội đồng Bộ trưởng đã có Thông tư số 113-HĐBT ngày 5- 9- 1989 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Để phát huy được tác dụng tích cực gương mẫu của cán bộ , chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ , nhân viên Nhà nước trong cuộc bầu cử lần này ; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ , các ngành và Uỷ ban Nhân dân các cấp làm tốt những công tác sau đây :

1. Tổ chức tốt việc nghiên cứu Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế quốc doanh, các trường học, viện nghiên cứu và các đơn vị lực lượng vũ trang, làm cho mỗi cán bộ, nhân viên nắm vững nội dung của Luật, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về thể thức bầu cử, động viên mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân sắp tới.

Các cơ quan Nhà nước, các xí nghiệp công, nông, lâm trường... đóng ở địa phương, nhất là các thành phố, các thị xã, thị trấn, phải tích cực tham gia vào góp sức với Uỷ ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc địa phương trong việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân; tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, nhân viên làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc bầu cử. Mỗi cán bộ, công nhân, nhân viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp bàn ở khu vực bầu cử để trao đổi lựa trọn ứng cử viên, ngày 19-11- 1989 đi bầu cử, hết sức tránh các biểu hiện thờ ơ với việc bầu cử như không đi bỏ phiếu, không nghiên cứu nên không nắm vững và làm sai các quy định, thể thức bầu cử, v.v...

2. Bộ Quốc phòng xác định trách nhiệm của từng đơn vị quân đội nhân dân đối với cuộc bầu cử, bàn cụ thể với Uỷ ban Nhân dân địa phương để tổ chức cho các đơn vị quân đội tham gia công tác bầu cử 1 cấp, 2 cấp hoặc cả 3 cấp trong điều kiện của từng đơn vị. Việc tiến hành bầu cử trong các đơn vị quân đội phải làm đúng các bước công tác về bầu cử theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc địa phương.

3. Uỷ ban Nhân dân các cấp chủ động bàn với cơ quan, đơn vị đóng ở địa phương, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ấy tiến hành các công việc chuẩn bị bầu cử đúng tư tưởng chỉ đạo của Đảng và đúng Luật.

Uỷ ban Nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị về kế hoạch tuyên truyền, cổ động, về tổ chức từng khâu trong bầu cử, về huy động cán bộ và các khả năng thích hợp khác của cơ quan, đơn vị góp sức vào việc tổ chức bầu cử ở địa phương.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 129-HĐBT năm 1989 về việc các cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41