Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2007 nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 11/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 05/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-CTUBND

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thời gian qua các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tranh chấp nội bộ trong nhân dân và giữa người dân với cơ quan Nhà nước, được tiến hành đúng pháp luật, đạt hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Nhiều vụ việc khiếu tố phức tạp, kéo dài đã được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có chiều hướng gia tăng, những vấn đề bức xúc nhất hiện nay là việc thực hiện chính sách đền bù đất đai cho dân khi Nhà nước thu hồi đất, Thủ trưởng một số cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh còn đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Để tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thực hiện nghiêm Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp. Kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường xuyên tổ chức tiếp công dân, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trong ngành, địa phương mình quản lý; giải quyết kịp thời những vụ việc thuộc thẩm quyền theo trình tự thủ tục. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt khi phát sinh những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, không để vượt cấp lên tỉnh và Trung ương; không để phát sinh "điểm nóng", gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời xác định rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính nhà nước, quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cơ quan, cán bộ, công chức đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính trái pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cấp dưới, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc của người có thẩm quyền phải nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để kịp thời giải quyết.

Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn phòng tiếp dân của các cấp, ngành, đơn vị; bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm làm công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, để hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Giao Chánh thanh tra tỉnh

Thực hiện tốt công tác kiểm tra trách nhiệm đối với Giám đốc các Sở, Ban Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung kiểm tra trách nhiệm trong việc giải quyết những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, những vụ việc khiếu kiện đông người, những vụ việc đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây hậu quả bức xúc hoặc cố tình không chấp hành việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- LĐ VP UBND (đ/c Muôn);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC, MHoà, 100b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2007 nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155