Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/1999/CT-TTG sơ kết thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 38/CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH MỘT BƯỚC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÔNG DÂN VÀ TỔ CHỨC

Ngày 04 tháng 5 năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/CP về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Gần 5 năm qua, Nghị quyết số 38/CP đã dược các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện , tháo gỡ được nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính trong quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, công chức, công vụ đã được đặt ra, từng bước được quan tâm giải quyết một cách đồng bộ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết còn nhiều tồn tại, yếu kém.

Chấp hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá X, Chính phủ sẽ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 38/CP trong quý II năm 1999. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 38/CP theo các nội dung sau đây:

1. Đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó nêu rõ:

- Những kết quả cụ thể trên từng loại công việc chính đã nêu trong nghị quyết của Chính phủ (về từng loại việc, có dẫn chứng ngay trong báo cáo hoặc có phụ lục kèm theo);

- Nhận định chung về kết quả thực hiện Nghị quyết trong Bộ, ngành, địa phương so với những yêu cầu và mục tiêu đã đề ra;

- Những khuyết điểm và khó khăn, trở ngại chính trong chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục những khuyết điểm, khó khăn, trở ngại đó.

2. Dự kiến về nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, ngành, địa phương trong năm 1999; nêu rõ những việc chính cần làm và có khả năng thực hiện được thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự kiến những khó khăn, trở ngại chính có thể phát sinh và biện pháp xử lý.

3. Kiến nghị với Chính phủ về chỉ đạo công tác cải cách hành chính trong năm 1999, cụ thể là:

- Những cơ chế, chính sách hiện hành nào thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ cần phải sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các khó khăn trở ngại hiện nay.

- Cần cải tiến như thế nào về phương thức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở các Bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết số 38/CP có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực. Để tiến hành việc sơ kết có hiệu quả thiết thực, coi đó là một biện pháp thúc đẩy việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đích thân trực tiếp chỉ đạo thực hiện khẩn trương Chỉ thị này trong quý I năm 1999, chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 1999 gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/1999/CT-TTG sơ kết thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253
DMCA.com Protection Status