Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2004/CT-BTP về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 02/2004/CT-BTP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 16/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/CT-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM (28/08/1945 - 28/08/2005)

 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Năm 2005 ngành Tư pháp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền  thống vẻ vang của Ngành (28/8/1945 - 28/8/2005). Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với các thế hệ cán bộ tư pháp, cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thiết thực phát huy truyền thống của ngành và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2004 - 2005 theo Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công tác trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2004, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đựơc xác định trong Chỉ thị số 01/2004/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tổ chức rà soát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và có biện pháp khắc phục các hạn chế, nhược điểm của từng lĩnh vực công tác đã được chỉ rõ tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2004 của toàn ngành.

2. Triển khai thực hiện Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 12 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Chương trình cải cách hành chính ngành Tư pháp giai đoạn 2005 - 2010. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát thực trạng. Xây dựng Đề án và văn bản phân cấp của ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành vào cuối năm 2004. Giám đốc các Sở Tư pháp chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ủy ban nhân dân chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tư pháp được Chính phủ phân cấp cho Ủy ban nhân dân các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2004 của Chính phủ.

3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35/CT-TW và Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng và Luật thi đua khen thưởng, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ nêu trong Kế hoạch số 1257/BTP-TP ngày 20 tháng 08 năm 2004 về phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua ngành Tư pháp lần thứ 2 vào tháng 08 năm 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII.

4. Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành Tư pháp đã đề ra trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-BTP ngày 30 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển ngành Tư pháp, tổng kết các luận điểm khoa học về xây dựng và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của ngành Tư pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghiên cứu và biên soạn lịch sử 60 năm ngành Tư pháp; biên soạn và xuất bản một số ấn phẩm giới thiệu về ngành Tư pháp, sưu tầm và trưng bày các tư liệu, hiện vật lịch sử, hình ảnh hoạt động của ngành Tư pháp, tổ chức các hoạt động "Tìm về cội nguồn", tổ chức cuộc thi viết về con người và hoạt động tư pháp, xuất bản ấn phẩm về gương người tốt việc tốt của ngành; tổ chức Lễ báo công của ngành Tư pháp trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 2.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức pháp chế Bộ, gnành, Giám đốc các Sở Tư pháp cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, việc phân công thực hiện các hoạt động đề ra trong kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và phần việc được giao, đặc biệt là thông qua các hoạt động để phát huy truyền thống của ngành, nâng cao niềm tự hào, phấn khởi, khơi dậy nội lực và ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

5. Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, các Sở Tư pháp chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Các cơ quan tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế Bộ, ngành cần báo cáo với cấp ủy đảng và chính quyền cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện với yêu cầu thiết thực, hiệu quả, tạo được động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Tư  pháp và Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./. 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 


 
Uông Chu Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2004/CT-BTP về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728
DMCA.com Protection Status