Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 905/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa để xây dựng khu xử lý rác tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 905/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 24/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 905/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỂ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC TẠI PHƯỜNG PHÚ SƠN VÀ ĐÔNG THỌ, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 2117/UB-NN ngày 07 tháng 9 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1384/TT-TCĐC, ngày 14 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 57.712 m2 đất tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trong đó : phường Phú Sơn : 57.401 m2, phường Đông Thọ : 311 m2) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa để xây dựng khu xử lý rác của thành phố.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính khu đất số 456/BĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính tỉnh Thanh Hóa xác lập ngày 06 tháng 9 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh Thanh Hóa,
- Sở Địa chính tỉnh Thanh Hóa,
- Công ty Môi trường và Công trình đô thị
thành phố Thanh Hóa (467 Lê Hoàn,
thành phố Thanh Hóa),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 905/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa để xây dựng khu xử lý rác tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211