Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 850/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 850/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 850/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GƯƠM THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU LONG BÌNH TẠI PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 2892/TTr-UBT ngày 13 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1242/TT-TCĐC, ngày 18 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 10.915,5 m2 đất tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính (trích đo), số 420/TTKT-ĐC, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh Đồng Nai lập ngày 18 tháng 6 năm 1998 và được Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 19 tháng 6 năm 1998.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm;

2. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh Đồng Nai,
- Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai,
- Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư
Hồ Gươm, (Trụ sở 125 Bùi Thị Xuân,
thành phố Hà Nội),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 850/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60