Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 842/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầng khu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 842/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 842/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ MỚI DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 550/TTr-UB và số 551/TTr-UB ngày 30 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1223/TT-TCĐC ngày 13 tháng 8 năm 1999),
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 743.200 m2 đất thuộc địa bàn xã An Phú, huyện Tuy An và các phường 4, 5, 6, 7 và xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương để tổ chức xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầng khu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng Vương, trong đó:

- Diện tích đất xây dựng đường Hùng Vương : 315.600 m2.

- Diện tích đất xây dựng khu dân cư : 427.600 m2.

Đối với diện tích đất xây dựng khu dân cư, sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương phải bàn giao lại cho ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính, tỷ lệ 1/500 (gồm 2 mảnh) do Sở Địa chính tỉnh Phú Yên xác lập tháng 5 năm 1995.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Xét duyệt giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

3. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công công trình;

4. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,
- Sở Địa chính tỉnh Phú Yên,
- Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (2), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 842/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầng khu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210