Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2001/QĐ-UB về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 78/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 13/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIÁ BIỂU CHO THUÊ KHO BÃI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 4/01/1979 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở thành phố, thị xã, thị trấn ;
Xét đề nghị của Công ty Kho bãi thành phố tại tờ trình số 699/KTTV ngày 13/7/2001 và của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại tờ trình số 2973/TCVG-BVG ngày 22/8/2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản giá biểu thuê kho, bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Giá biểu cho thuê này được áp dụng sau 15 ngày kể từ ngày ký. quyết định này thay thế quyết định số 5013/QĐ-UB ngày 10/7/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Kho bãi thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế tập thể và cá nhân đang sử dụng kho, bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận
- Như điều 3  
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng
- TTUB : CT, các PCT
- Sở KH&ĐT/TP
- Cục Thuế TP
- Sở Tư pháp
- Chi cục TCDN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP,
 các Tổ NCTH  
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2001 

 

BẢNG QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ BIỂU CHO THUÊ KHO BÃI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số /2001/QĐ-Ủy ban ngày / /2001 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh quy định như sau :

Điều 1.- Đơn giá cho thuê kho bãi đã bao gồm thuế giá trị gia tăng :

a) Nếu thuê kho bãi dùng để chứa trữ theo đúng chức năng sản xuất kinh doanh của đơn vị :

 ĐVT : đ/m2/tháng.

Kho kiên cố

Kho bán kiên cố

Bãi

Bãi chứa container

20.000

12.500

3.600

7.700

- Giá thuê kho ở lầu 1 : 80%/giá thuê kho

- Giá thuê kho ở lầu 2 : 70%/giá thuê kho

- Giá thuê kho ở lầu 3 : 60%/giá thuê kho

- Giá thuê kho các lầu còn lại : 50%/giá thuê kho

b) Nếu bên thuê thay đổi mục đích sử dụng thì phải được sự chấp thuận của bên cho thuê và áp dụng mức giá như sau :

- Dùng cho sản xuất : tăng 10% so với giá cho thuê kho bãi quy định tại khoản a, riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước thì vẫn giữ nguyên mức giá quy định tại khoản a.

- Dùng cho kinh doanh và văn phòng : tăng 20% so với giá cho thuê kho bãi quy định tại khoản a.

c) Các trường hợp khác :

- Đối với các kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố tự đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư phát triển thì giá thuê kho bãi do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức giá quy định tại khoản a.

- Đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài thuê kho bãi thì theo giá do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức giá quy định tại khoản a.

- Đối với trường hợp các đơn vị thuê bãi đã tự xây dựng kho để khai thác sử dụng thì thu theo giá thuê kho quy định tại khoản a.

Điều 2.- Phân loại kho bãi :

- Kho kiên cố : là loại kho thông dụng được xây dựng bằng vật liệu kiên cố : cột kèo thép hoặc bêtông, mái lợp tole thiếc hoặc bêtông, tường rào bao che xây gạch, nền bêtông hoặc láng xi măng.

- Kho bán kiên cố : là loại kho thông dụng có kết cấu không thuộc kho kiên cố như cột kèo gỗ, mái lợp ngói hoặc fibro, vách gỗ hoặc tole thiếc.

- Bãi : là bãi đất đá dăm, hoặc bêtông gạch vỡ.

- Bãi chứa container : là bãi có kết cấu kiên cố bằng bêtông xi măng hoặc bêtông nhựa, chịu lực, có hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.

Điều 3.- Các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương, thành phố, quận-huyện, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các hợp tác xã, tổ hợp, cá nhân có sử dụng kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Kho bãi thành phố quản lý, phải kê khai ký hợp đồng thuê kho bãi theo giá biểu mới ban hành.-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2001/QĐ-UB về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.765

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100