Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 547/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 547/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 06/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN VIỆT YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của UBND huyện Việt Yên tại các Tờ trình: số 63/TTr-UBND ngày 29/6/2017, số 79/TTr-UBND ngày 07/8/2017, số 87/TTr-UBND ngày 30/8/2017 và số 90/TTr-UBND ngày 30/8/2017; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 585/TTr-TNMT ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Việt Yên, cụ thể như sau:

Diện tích 3,0 ha (trong đó đất trồng lúa 2,5 ha; đất khác 0,5 ha) sang đất thủy lợi để xây dựng nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang đoạn qua huyện Việt Yên (xây dựng các tuyến ống).

Địa điểm: tại các xã Tăng Tiến, Vân Trung, Hoàng Ninh, Quang Châu và thị trấn Nếnh.

2. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Việt Yên như sau:

2.1. Diện tích khoảng 3,08 ha đất trồng lúa để xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Đông, thị trấn Bích Động (đất nghĩa trang, nghĩa địa);

Địa điểm: thôn Đông, thị trấn Bích Động.

2.2. Diện tích khoảng 0,43 ha đất nuôi trồng thủy sản để xây dựng Nhà văn hóa phố 3, thị trấn Bích Động (đất cơ sở văn hóa).

Địa điểm: Phố 3, thị trấn Bích Động.

2.3. Diện tích khoảng 6,5 ha (đất trồng lúa 6,0 ha, đất khác 0,5 ha) để xây dựng khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe và khu hỗn hp thuộc dự án mở rộng, chỉnh trang đô thị thị trấn Bích Động (đất phát triển hạ tầng);

Địa điểm: thị trấn Bích Động.

2.4. Diện tích khoảng 9,1 ha (đất trồng lúa 8,6, đất khác 0,5 ha) để thực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp Việt Tiến (Đất cụm công nghiệp).

Địa điểm: xã Việt Tiến.

2.5. Diện tích khoảng 3,5 ha (đất trồng lúa 1,0 ha; đất khác 2,5 ha) để xây dng xưởng sản xuất gỗ và dự án sản xuất thùng Carton (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

2.6. Diện tích khoảng 0,2 ha đất trồng lúa để xây dựng cửa hàng xăng dầu loại II (đất công trình năng lượng).

Địa điểm: tại xã Tự Lạn.

2.7. Diện tích khoảng 3,1 ha đất trồng lúa để xây dựng trường mầm non Đôrêmi xã Hồng Thái, Trường mầm non tư thục Hạnh Phúc xã Việt Tiến, Trường mầm non Lạc Long Quân xã Hồng Thái (đất cơ sở giáo dục đào tạo).

Địa điểm: xã Hồng Thái, xã Việt Tiến.

2.8. Diện tích khoảng 0,4 ha đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để xây dựng khu dân cư thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh.

2.9. Diện tích khoảng 0,4 ha đất nông nghiệp để xây dựng, tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử đền Chằm, xã Tăng Tiến.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Việt Yên công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bổ sung kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP NN-TN;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 547/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


229
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45