Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 514/2006/QĐ-UBND về hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 514/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 1318/QÐ-TTg ngày 13.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm;
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 51/LN-TC-NN&PTNT ngày 31.3.2006,

QUYẾT ÐỊNH :

Ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn phát triển công nghiệp dịch vụ đã bố trí trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2006: 2.511 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm mười một triệu đồng) cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm xuất khẩu; cụ thể như sau:

1. Kinh phí đền bù thiệt hại về đất: 1.387 triệu đồng.

2. Kinh phí đền bù tài sản trên đất: 409 triệu đồng.

3. Kinh phí đền bù hoa mầu: 304 triệu đồng.

4. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất: 411 triệu đồng.

Ðiều 2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng phối hợp với đơn vị được hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí dúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nuớc Bắc Ninh và Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 514/2006/QĐ-UBND về hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175