Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 509/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Ðầu tư Phát triển hạ tầng thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng tại Khu công nghiệp Tiên Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 509/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 509/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THUỘC TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ truởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 26/TT - TNMT ngày 06/4/2006,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng được thuê đất theo Quyết định số 1769/QÐ-CT ngày 26/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

+ Diện tích đất: 392.289,0m2 (Ba trăm chín hai nghìn, hai trăm tám mươi chín m2 ).

+ Mục đích sử dụng: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tiên Sơn.

+ Ðịa điểm: Tại huyện Tiên Du (xã Hoàn Sơn 52.819,0m2, xã Nội Duệ 339.470,0m2).

+ Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 26/10/2054.

Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng theo quy định.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Du, UBND các xã Nội Duệ, Hoàn Sơn và Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 509/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Ðầu tư Phát triển hạ tầng thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng tại Khu công nghiệp Tiên Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100