Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về bảng quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình đường vào Khu Du lịch Núi Cậu - huyện Dầu Tiếng do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 49/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUI ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG VÀO KHU DU LỊCH NÚI CẬU-HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành qui định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-CT ngày 23/6/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình “Đường vào Khu Du lịch Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng”;

- Xét đề nghị của sở Tài chính tại công văn số 229/STC-GCS ngày 13/02/2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bảng qui định về đơn bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình : “Đường vào khu du lịch Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương như sau :

- Có bảng qui định cụ thể kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch UBND và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Dầu Tiếng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ đầu tư công trình, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- VPCP, Bộ TNMT, Bộ TP
- CT, PCT
- Như điều 2
- Sở KHĐT, KBNN
- Sở TMDL, sở TP
- LĐVP, Ng, Lg, TH
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về bảng quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình đường vào Khu Du lịch Núi Cậu - huyện Dầu Tiếng do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.655
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145