Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 366/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả dấu giá quyền sử dụng đất ở khi giao đất ở thuộc khu nhà ở số 10 – thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 366/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 366/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ DẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHI GIAO ĐẤT Ở THUỘC KHU NHÀ Ở SỐ 10 – THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 56/2003/QÐ-UB ngày 27/6/2004 của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 168/TT-UB ngày 08/3/2006,

 QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả dấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc khu nhà ở số 10- thành phố Bắc Ninh nhu sau:

- Lô đất dấu giá số: 56b.

- Giá khởi diểm: 3.020.000 đồng/m2.

- Nguời trúng đấu giá: Cao Ðài; địa chỉ: Số 252 - đường Trần Hưng Ðạo – phường Ðại Phúc – thành phố Bắc Ninh.

- Mức giá trả cao nhất: 3.020.000 đồng/m2 (Ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng trên một m2).

Ðiều 2. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh theo chức năng hướng dẫn chỉ dạo thực hiện thu nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Ðại Phúc và Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 366/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả dấu giá quyền sử dụng đất ở khi giao đất ở thuộc khu nhà ở số 10 – thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status