Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 360/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II và xây dựng đường ngang Trung tâm huyện Từ Sơn (giai đoạn I) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 360/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 360/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM BỒI DUỠNG CHÍNH TRỊ, NHÀ LÀM VIỆC LIÊN CƠ QUAN II VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGANG TRUNG TÂM HUYỆN TỪ SƠN (GIAI ĐOẠN I)  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 05/TT-UB ngày 06/01/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 32/TC-VG ngày 28/02/2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II và xây dựng đường ngang Trung tâm huyện Từ Sơn do tính thiếu trong phương án bồi thường đã duyệt tại Quyết định số 641/QÐ-CT ngày 11/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường bổ sung là: 13.797.600 đồng, gồm:

+ Hỗ trợ thu hồi đất NN tạm giao đã sửa lại thành giao lâu dài để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II: 1.380.000 đồng.

+ Bồi thường chênh lệch hạng đất giữa hạng 2 và 4 của hộ ông Nguyễn Thạc Tú, xã Ðình Bảng thuộc dự án đường ngang: 12.417.600 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường bổ sung và thanh quyết toán theo quy định; riêng kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Ðình Bảng 1.980.300 đồng trên diện tích 69m2 đất tạm giao đã sửa lại thành giao lâu dài, nay diều chỉnh thành chi trả cho 07 hộ có đất thu hồi.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Từ Sơn, UBND xã Ðình Bảng và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 360/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II và xây dựng đường ngang Trung tâm huyện Từ Sơn (giai đoạn I) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234