Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 359/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ (ĐỢT 9.1) TẠI XÃ NAM SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 69/TT-UB ngày 24/02/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 34/TC-VG ngày 28/02/2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc thuê để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ (đợt 9.1) theo Quyết định thu hồi đất số 75/QÐ-CT ngày 17/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau:

- Diện tích đất bồi thường: 30.340,2m2 (đất nông nghiệp).

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ : 2.044.210.500 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 1.181.750.790 đồng.

+ Bồi thường hoa màu : 259.408.710 đồng.

+ Bồi thường chi phí đào đắp bờ vùng:15.829.000 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 431.608.170 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 155.613.830 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh, quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Nam Sơn, Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc và các hộ duợc bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 359/2006/QĐ-UBND ngày 17/03/2006 phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc thuê để xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quế Võ (đợt 9.1) tại xã Nam Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143