Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 337/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 337/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 337/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 56/2003/QÐ-UB ngày 27.6.2003 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trong việc tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 127/2004/QÐ-UB ngày 26.7.2004; Quyết định số 62/2005/QÐ-UB ngày 9.6.2005của UBND tỉnh Bắc Ninh về sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trong việc tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QÐ-UB;
Xét đề nghị của Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tại tờ trình số 02/TTr-TT ngày 6.03.2006,
 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá nhà, đất gian số 7, tầng 2 thuộc lô đất số 1 (Nhà 2 tầng) và lô số 8 khu tập thể Nhà nghỉ Suối Hoa, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Nhà, đất gian số 7, tầng 2 thuộc lô đất số 1 (Nhà 2 tầng).

- Giá trúng giá: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).

- Người trúng giá: Nguyễn Văn Hiếu, địa chỉ Tân Sỏi, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

2. Lô đất số 8:

- Giá trúng giá: 188.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu đồng).

- Nguời trúng giá: Nguyễn Thị Kim Xuyến, địa chỉ Quy Mông, Yên Thuờng, Gia Lâm, Hà Nội.

Ðiều 2. Giao Sở Tài chính chỉ đạo Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh đôn đốc người trúng đấu giá nộp tiền đấu giá vào Ngân sách Nhà nước theo đúng kết quả đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Ðiều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Giám dốc Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh và các cá nhân có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 337/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533
DMCA.com Protection Status