Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 321/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bách Thông (TNHH) tại huyện Từ Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 321/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 321/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY BÁCH THÔNG (TNHH) TẠI HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 13/TT - TNMT ngày 24/02/2006,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 4.430m2, tại xã Ðồng Quang (Cụm công nghiệp Dốc Sặt, huyện Từ Sơn) đã cấp cho Công ty Cẩm Tú (TNHH) theo Quyết định số 1470/QÐ-CT ngày 06/9/2004 do hư hỏng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất đang sử dụng xây dựng Xưởng sản xuất đồ gỗ này (4.430,0m2) cho Công ty Bách Thông (TNHH); thời hạn sử dụng đất đến tháng 12/2053, do Công ty Cẩm Tú (TNHH) dang ký lại tên thành Công ty Bách Thông (TNHH) theo giấy đăng ký kinh doanh số 21.02.000166 ngày 09/02/2006 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư Bắc Ninh.

Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cẩm Tú (TNHH) trước khi giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bách Thông (TNHH) theo quy định.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Ðình Bảng và Công ty Bách Thông (TNHH) căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 321/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bách Thông (TNHH) tại huyện Từ Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status