Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 296/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng TL 271 đoạn Từ Sơn - Cầu Chạt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 296/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 296/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TL 271 ĐOẠN TỪ SƠN - CẦU CHẠT 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 28/TC-VG ngày 20/02/2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng TL 271 đoạn Từ Sơn - Cầu Chạt do tính thiếu trong phương án bồi thường đã duyệt tại Quyết định số 1720/QÐ-CT ngày 23/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường bổ sung (tăng thêm) là: 172.708.985 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất ở (01 hộ) : 1.659.000 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp: 5.460.000 đồng.

+ Bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất (17 hộ) : 49.797.585 đồng.

+ Bồi thường, hỗ trợ chi phí tân lấp (3 hộ trang trại) : 112.792.400 đồng.

+ Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 3.000.000 đồng.

2. Phê duyệt điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường hoa màu, tài sản của 04 hộ đã duyệt là: 20.024.167 đồng.

3. Sau cân đối giữa bổ sung tăng và điều chỉnh giảm, kinh phí bồi thường bổ sung là 152.684.818 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án Sở Giao thông - Vận tải và UBND các xã Tân Hồng, Ðình Bảng, Phù Chẩn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 296/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng TL 271 đoạn Từ Sơn - Cầu Chạt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109
DMCA.com Protection Status