Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2007 về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2810/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2810/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1581/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 07 văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1981 đến năm 2004, không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI ĐƯỢC BÃI BỎ DO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

1. Quyết định số 2701/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 1992 về việc ban hành bảng phân hạng đường để tính thuế nhà đất theo Pháp lệnh Thuế nhà đất được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 31 tháng 7 năm 1992.

2. Công văn số 978/UB-QLĐT ngày 28 tháng 3 năm 1996 về việc thu tiền sử dụng đất ở.

3. Công văn số 1838/UB-QLĐT ngày 25 tháng 5 năm 1996 về việc hướng dẫn thực hiện miễn tiền sử dụng đất đối với các công trình phúc lợi công cộng.

4. Công văn số 2583/UB-QLĐT ngày 19 tháng 7 năm 1997 về việc xử lý cụ thể việc vi phạm quản lý đất đai ở thành phố.

5. Công văn số 3631/CV-UB-QLĐT ngày 22 tháng 9 năm 1998 về việc khấu trừ đền bù để thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 44/CP.

6. Công văn số 4246/UB-QLĐT ngày 11 tháng 10 năm 1999 về việc cải thiện quy trình và thủ tục xin sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

7. Công văn số 2927/UB-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2000 về việc giao hay cho thuê đất đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách.

                                                                                          

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2007 về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status