Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2667/QĐ-UB năm 1992 bổ sung Quyết định 447/QĐ-UB về giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2667/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 10/11/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2667/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 447/QĐ-UB NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1991 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 1991 của UBND thành phố, về việc ban hành bản quy định về giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố;
- Để kịp thời giải quyết các trường hợp tranh chấp về sử dụng đất đai ở thành phố phù hợp với Pháp Lệnh về khiếu nại và tố cáo của công dân
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ tiết 2, ở mục IV trong bản quy định về giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 1991 của ủy ban nhân dân thành phố và bổ sung lại như sau:

“Các trường hợp tranh chấp về sử dụng đất đai của công dân, sau khi Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết công dân còn khiếu nại – Ban Quản lý ruộng đất thành phố tiếp tục thụ lý giải quyết mà công dân còn khiếu nại, trường hợp này sẽ chuyển hồ sơ cho Thanh tra thành phố tiếp tục thụ lý giải quyết. Các trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp Thanh tra thành phố đề xuất để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.”

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTUB: QCT, PCT/NN, XDCB;
- Văn phòng tiếp dân TO;
- VPUB (NN, TH);
- Lưu
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
QUYỀN CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2667/QĐ-UB năm 1992 bổ sung Quyết định 447/QĐ-UB về giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156