Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2324/2005/QĐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông thuê để xây dựng mở rộng Nhà máy sản xuất phích nước, bóng đèn và thiết bị chiếu sáng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2324/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2324/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÍCH NƯỚC, BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 595/TT-UB ngày 28/11/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 291/TC-VG ngày 30/11/2005,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1 : Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông thuê để xây dựng mở rộng Nhà máy sản xuất phích nước, bóng đèn và thiết bị chiếu sáng tại xã Phương Liễu - huyện Quế Võ (Khu công nghiệp liền kề khu công nghiệp Quế Võ) theo Quyết định thu hồi đất số 2171/QÐ-CT ngày 08/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

* Diện tích bồi thường: 20.784,6m2 (đất nông nghiệp).

* Kinh phí bồi thường: 1.478.386.000 đồng, gồm:

- Bồi thường đất và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 769.030.200 đồng.

- Bồi thường hoa màu : 168.812.521 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 303.677.010 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống : 109.488.990 đồng.

- Bồi thường chi phí đào đắp mương và cống : 25.990.000 đồng.

- Bỗ trợ chi phí cải tạo đất NN (hỗ trợ khác) : 101.387.279 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh KiênThông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2324/2005/QĐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông thuê để xây dựng mở rộng Nhà máy sản xuất phích nước, bóng đèn và thiết bị chiếu sáng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status